Joint Fact Finding Spoortrillingen

Aangeboden aan de staatssecretaris en verstuurd naar de Tweede Kamer! De begeleiding van een tweejarig Joint Fact Finding traject naar spoortrillingen zit erop.

Tijdens de overhandiging benadrukten de deelnemers aan het traject het onderlinge vertrouwen dat is gegroeid tijdens dit traject. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weyenberg zei: “Wat een mooi proces hebben betrokkenen samen doorlopen. Niet alleen standpunten uitwisselen, maar gezamenlijk kijken naar de inhoud. Dat vraagt wat van iedereen.”

Joint Fact Finding naar Spoortrillingen inontvangstneming Steven van Weyenberg.

De complexiteit en de opbrengsten

In 2018 is het Joint Fact Finding-traject naar spoortrillingen (JFF) gestart. In dit traject hebben verschillende belanghebbenden, waaronder omwonenden, vervoerders, ProRail en lokale overheden, samengewerkt om een gedeelde feitenbasis te verzamelen als basis voor de verdere beleidsvorming. Public Mediation begeleidde het traject. Onze opdrachtgever IenW wilde voorkomen dat er een rapportenstrijd zou ontstaan over de feiten. JFF is een manier om samenwerking vorm te geven tussen wetenschap, beleid en belanghebbenden in situaties waar kennis onzeker of omstreden is.

Neutrale feiten

Spoortrillingen zijn een complex vraagstuk, omdat het samenspel van trein, spoor, ondergrond en woning zich moeilijk laat analyseren en voorspellen. Daarbij komt dat verschillende partijen elk door een eigen bril naar het vraagstuk kijken. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als neutrale feiten, want de partijen die hiermee iets moeten hanteren ook waarden, theorieën en belangen. Die zijn niet te scheiden van elkaar.

Keuzedilemma

Dit speelt zich af in een context waarin we als maatschappij afwegingen moeten maken tussen het realiseren van de nodige woningen, intensiever gebruik van het spoornetwerk en een rustige, veilige leefomgeving. We kunnen niet zonder het spoor, omdat het een duurzaam vervoersmiddel is en voorkomt dat het wegennetwerk verstopt. De beleidsvorming vraagt dus een lange adem, terwijl omwonenden van het spoor overlast of hinder kunnen ervaren.

Grootste waarde

De deelnemers waardeerden de gevarieerde samenstelling van de groep en de gelijkwaardigheid aan tafel. De deelnemers vonden het waardevol om van elkaars perspectieven te leren. Daar, in de praktijk die mensen met elkaar aangaan wanneer ze problemen bespreken en proberen op te lossen, ligt ook de sleutel tot geaccepteerd beleid. Niet alleen met wetenschappelijk onderbouwde feiten, maar ook in het gesprek over de ethische, juridische en politieke kanten van het vraagstuk.

De publicaties kan je vinden als bijlage bij de Kamerbrief die is verzonden op 22 november 2021.

Naar het overzicht