Wij zijn

Public Mediation

Welkom!

Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door mediation-processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Historie

PM is ontstaan bij de Universiteit van Amsterdam als programma voor het verbinden van wetenschap, onderwijs en praktijk op het vakgebied van public mediation. Het programma biedt een platform om publieke controverses te verkennen en om een repertoire te ontwikkelen voor het omgaan met conflicten. PM draagt nog steeds bij aan theorievorming en de vernieuwing van het vakgebied door te publiceren en te participeren in onderzoek.

Public Mediation

Het vakgebied van public mediation (publieke beleidsbemiddeling) groeit snel. In Nederland is het met succes toegepast voor uiteenlopende vraagstukken in het publieke domein. Als methode draagt het bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het publieke debat. Het is een manier van zoeken naar overeenstemming tussen partijen. PM biedt een alternatief voor politieke besluitvorming en juridische procedures. Het is een aanpak om weerstand en onverenigbare belangen via wederzijds begrip om te zetten in effectief beleid.

Een overzicht van ons werk

Portfolio

De weerbaarheid van een islamitische school
diagnose en advies
Natuur en Economie Westerschelde
begeleiden en bemiddelen
Strategie en beleid in de publieke gezondheid
leren en ontwikkelen
wind-op-land
Conflict en coöperatie bij wind-op-land
diagnose en advies / evaluatie en reflectie
ruzie om de oude markt
Ruzie om de oude markt
begeleiden en bemiddelen
Netwerkevaluatie
evaluatie en reflectie