Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en bedrijven om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg en bieden een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Portfolio

Wijkgesprek
Gespreksbegeleiding opvang daklozen
begeleiden en bemiddelen
Burgerforum brengt advies uit
Burgerforum Energiestrategie
begeleiden en bemiddelen
Treinen
Joint Fact Finding: Spoortrillingen
leren en ontwikkelen
Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe ruimte
Participatie in de Energietransitie: Súdwest-Fryslân
diagnose en advies
Systemisch Werken in de Buurt: Tilburg
begeleiden en bemiddelen