Public Mediation (PM) ondersteunt overheden, bedrijven en betrokkenen om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg en bieden een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Portfolio

Pilot co-creatie Noordzeekanaalgebied
begeleiden en bemiddelen
beelden uit ontwerp boekje
Lerende evaluatie Frans Halsbuurt: lessen voor de democratiseringsagenda
evaluatie en reflectie
Participatietraject Walenweeshuis Amsterdam: een experiment in het kader van de Omgevingswet
leren en ontwikkelen
‘Context Mapping’ brengt buurtervaring in de Amsterdamse windzoekgebieden in kaart
Actieonderzoek en Social Design
De Geïntegreerde Werkwijze: verhalen uit de praktijk
leren en ontwikkelen
Geïntegreerde Werkwijze Gereedschapskist
leren en ontwikkelen
Joint Fact Finding naar spoortrillingen
leren en ontwikkelen
We seem to be moving in circles
leren en ontwikkelen
Onderzoek Discriminatie LHBTIQ+ Gemeenschap
Actieonderzoek en Social Design