Wij zijn

Public Mediation

Welkom!

Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Een overzicht van ons werk

Portfolio

Reflectie-in-actie
leren en ontwikkelen
De Leefstraat: “Wel de lasten, niet de lusten”
begeleiden en bemiddelen
Joint Fact Finding: Natuur en economie in de Westerschelde
begeleiden en bemiddelen
Joint Fact Finding: Spoorwegtrillingen
leren en ontwikkelen
deelnemers staan bij beeldverslag
Participatie bij visievorming
begeleiden en bemiddelen
Leergang: omgang met controversiële vraagstukken
leren en ontwikkelen