Wij zijn

Public Mediation

Welkom!

Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Een overzicht van ons werk

Portfolio

Leersessie: Let’s Zoom!
Participatie in de Energietransitie
Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe ruimte
Participatie in de Energietransitie: GZI Next
leren en ontwikkelen
Participatie in de Energietransitie: Súdwest-Fryslân
diagnose en advies
Vormgeven van participatie
diagnose en advies