Wij zijn

Public Mediation

Welkom!

Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Een overzicht van ons werk

Portfolio

Avicenna College
De weerbaarheid van het Avicenna College
diagnose en advies
Natuur en Economie Westerschelde
begeleiden en bemiddelen
Strategie en beleid in de publieke gezondheid
leren en ontwikkelen
wind-op-land
Conflict en coöperatie bij wind-op-land
diagnose en advies / evaluatie en reflectie
ruzie om de oude markt
Ruzie om de oude markt
begeleiden en bemiddelen
Netwerkevaluatie
evaluatie en reflectie