Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en bedrijven om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg en bieden een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Portfolio

Blog burgerfora
Blog
Burgerforum in de praktijk
leren en ontwikkelen
RES Foodvalley
begeleiden en bemiddelen
Leerprogramma Noordzeekanaalgebied
leren en ontwikkelen
Wijkgesprek
Gespreksbegeleiding opvang daklozen
begeleiden en bemiddelen
Burgerforum brengt advies uit
Burgerforum Energiestrategie
begeleiden en bemiddelen