Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en bedrijven om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg en bieden een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Portfolio

Joint Fact Finding naar spoortrillingen
leren en ontwikkelen
We seem to be moving in circles
leren en ontwikkelen
Onderzoek Discriminatie LHBTIQ+ Gemeenschap
leren en ontwikkelen
De Geïntegreerde Werkwijze: verhalen uit de praktijk
leren en ontwikkelen
Leer- en ontwikkelplan gebiedsgericht werken Gemeente Amsterdam
leren en ontwikkelen
De rol van de gemeenteraad bij het bestuur van de Veiligheidsregio
begeleiden en bemiddelen