Het Public Mediation (PM) team helpt overheden, bedrijven en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door mediation-processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Historie

PM is in 2018 voortgekomen uit het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. Het programma was een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Politicologie) onder de vleugels van Alexander Rinnooy Kan. Samen met David Laws en Martien Kuitenbrouwer heeft hij in 2014 een programma opgezet, gericht op public mediation, waarin onderzoek en praktijk verweven zijn. Het programma ontwikkelde de praktijk en het vakgebied van public mediation in Nederland en werkt tot op de dag van vandaag samen met een groot en divers netwerk van beroepsbeoefenaren, onderzoekers en beleidsmakers in Europa en de VS.

De Mensen

PM wordt gedragen door een team met met een brede ervaring in het openbaar bestuur, conflictmanagement en onderzoek. Onze kracht is dat wij snel een diagnose kunnen stellen en een breed repertoire hebben om met conflict en controverse om te gaan.


Martien Kuitenbrouwer - fotograaf: Gilles Cohen

Martien Kuitenbrouwer

Martien is één van de initiatiefnemers van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft bijna vijftien jaar in openbaar bestuur gewerkt. Voordat zij mede het Public Mediation Programme oprichtte was ze acht jaar lang de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. Tijdens die jaren werkte zij samen met David Laws, wat zorgde voor een nauw verband tussen de praktijk en onderzoek aan de universiteit. Dit bood de mogelijkheid om het onderwijs over publieke disputen en de huidige overheidspraktijk te verbeteren. Ze is ook lid van verschillende adviesraden en commissies. Martien Kuitenbrouwer is afgestudeerd in Geschiedenis van Internationale Betrekkingen aan de UvA en in Sociaal Economisch Beleid aan de London School of Economics and Political Science.

Marc Rijnveld - fotograaf: Gilles Cohen

Marc Rijnveld

Marc is mede-oprichter van PM en heeft 25 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke domein. Hij werkt als beleidsmediator aan vraagstukken die maatschappelijke controverse oproepen en begeleidt partijen naar aanvaardbare oplossingen. Daarbij doet hij ook toegepast onderzoek in het valgebied van complexe besluitvorming.  In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, kennisinstelling TNO en het bedrijfsleven. Hij was vanuit de praktijk sinds 2014 als associé verbonden aan het Public Mediation Programme van de UvA. Vanuit die rol draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Hij studeerde bestuurskunde en deed onderzoek naar draagvlak voor grote infrastructuur-projecten. Een thema dat nog steeds actueel is. 

Hester de Gooijer - fotograaf: Gilles Cohen

Hester de Gooijer

Hester is adviseur bij PM. Naast haar werk bij PM is Hester junior onderzoeker bij PMP, geeft zij les als junior docent bij de bachelor Politicologie en coördineert zij het master vak Transnational Politics aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan met het geven van colleges bij het vak Conflict, Negotiation and Governance, dat onderdeel is van de minor Conflict Studies. Hester heeft een master Conflict Resolution and Governance behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar scriptie over het gebruik van Public Mediation in Italië en Zweden, aangevuld met input van beoefenaars uit Nederland, Duitsland en Finland. Het tweede deel van haar scriptie richtte zich op de vraag hoe beoefenaars van mediation in Italië en Zweden mediation theorie, een theorie die grotendeels afkomstig is uit de Verenigde Staten en Canada, vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Hester heeft een achtergrond in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

Nadine Lodder - fotograaf: Gilles Cohen

Nadine Lodder

Nadine is adviseur bij PM. Zij is bij PM gestart na haar opleiding. Tijdens haar studie heeft zij drie jaar ervaring opgedaan als onderzoeksassistent bij het Public Mediation Programme. Nadine heeft een master Conflict Resolution and Governance (cum laude) en een master International Relations behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar masterscripties over multi-sector betrokkenheid bij het oprichten van een private water governance standard en over de ervaringen van de Colombiaanse gemeenschap in London, als deel van de Colombiaanse diaspora, met betrekking tot het vredesproces tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Nadine heeft een achtergrond in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Zij is geïnteresseerd in vraagstukken rondom energie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

David Laws - fotograaf: Gilles Cohen

David Laws

David Laws is the Programme Director of the Master’s programme in Conflict Resolution and Governance. He is a senior lecturer in the Department of Political Science at the University of Amsterdam. His research focuses on the relationship between negotiation and conflict resolution, public administration, and democratic governance. Before coming to Amsterdam, he worked at the Department of Urban Studies and Planning and the Sloan School of Management at MIT and with the Program on Negotiation at Harvard Law School. He has worked as a consultant for the New York Stock Exchange, the U.S. Environmental Protection Agency, the U.S. Air National Guard, the Wisconsin Department of Natural Resources, and the Dutch Ministry of VROM.

Nienke van Schie

Nienke is adviseur bij PM. Eerder was zij werkzaam als consultant en in de wetenschap, waar zij zich richtte op governance processen in waterbeleid en complexe systemen. Nienke heeft een multidisciplinaire achtergrond in Archeologie (2004), Milieumanagement (2005) en Bestuurskunde (PhD, 2010). Zij deed actie-onderzoek naar interactieve plan- en besluitvorming en schreef hierover diverse artikelen en een proefschrift. In haar proefschrift onderzocht en ontwikkelde zij een benadering om verschillende waarden en feiten van betrokkenen gelijkwaardig te betrekken in afweging en besluitvorming. Nienke is geïnteresseerd in de rol van experts in complexe en interactieve processen, en de verbinding van verschillende soorten kennis in methodieken voor afweging en besluitvorming.

Ayla Karmat

Ayla is junior adviseur bij PM en studeert milieuwetenschappen in Wageningen. Binnen mijn bachelor politicologie had ik de kans om stage te lopen. Via een heel leuk vak dat Martien Kuitenbrouwer doceerde op de UvA kwam ik terecht bij het bedrijf dat zij samen met een aantal anderen heeft opgericht. Ik heb tijdens de stage meegewerkt op een van de projecten, waarvoor ik een media-analyse heb uitgevoerd met behulp van Lexis Nexis. Na mijn stage mocht ik blijven als assistent en werk inmiddels 3 dagen per week naast mijn master Milieumanagement in Wageningen.

Marleen zum Vörde sive Vörding

Marleen is in november 2020 als junior adviseur gestart bij PM. Tijdens haar studie heeft zij conflicten en beleidsvorming vanuit veel verschillende invalshoeken bekeken, van het ontstaan van conflicten tot het transformeren daarvan en de daaraan gelinkte governance vanuit economisch tot cultureel perspectief. Marleen heeft zich gefocust op grensoverschrijdende conflicten en is voor haar masterscriptie naar Israël, Jordanië en Palestina gereisd om onderzoek te doen naar Environmental Peacebuilding: hoe proberen ze daar op een pragmatische wijze het conflict te transformeren door de nadruk te leggen op de interafhankelijkheid als het gaat om natuurlijke bronnen?

Sipke Bontekoe - fotograaf: Gilles Cohen

Sipke Bontekoe

Sipke is junior adviseur en in oktober 2020 gestart. Hij heeft zijn bachelor politicologie en master development economics afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij werkzaam als learning consultant bij een kleine start-up, waar hij beleidsveranderingen van Nederlandse multinationals op een creatieve manier omzette tot boeiende e-learning voor werknemers.

Amber Bosse

Amber is sinds februari 2021 verbonden aan PM middels een onderzoeksstage, waarna zij in de zomer van 2021 startte als junior adviseur. Amber studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar master Public International Law schreef zij haar scriptie over natuurbescherming in het (internationale) oorlogsrecht. Afgelopen jaar volgde zij de master Conflict Resolution & Governance, en deed ze onderzoek naar de representatie van natuur in de energie transitie. Tijdens haar studie werkte Amber als event- en communicatiemanager. Ze heeft ervaring als schrijver en facilitator, en heeft haar eigen juridische podcast, Vrouwen Justitia.

Julien F Thomas

Julien is als Associate verbonden aan PM. Als Interaction Designer werkt hij aan multi-stakeholderprocessen en voegt een extra dimensie toe aan het repertoire van PM. Julien komt uit Vancouver, Canada, waar hij een bachelor in conflictresolutie en communicatie voltooide. Als sociaal vormgever ontwikkelde hij in Vancouver diverse sociaal-artistieke interventies om co-creatie en ontmoeting in de stad to bevorderen. Julien deed de Master Designing Democracy aan het Sandberg Instituut in Amsterdam (afgestudeerd in 2016). Voor de Europese Commissie deed hij artistiek onderzoek naar interpersoonlijke dynamieken op bureaucratische werkplekken. Sinds 2019 werkt hij met PM aan de Perception Design Studio, een initiatief dat ontwerpinterventies in samenwerking ontwikkelt. Daarnaast is Julien een onafhankeiljke facilitator, onderzoeker en kunstenaar, die installaties en objecten creëert op de grens van kunst, ambacht en interactieontwerp.