Voorbeeldprojecten

We hebben voorbeelden van onze projecten in korte case-beschrijvingen uitgewerkt. Voor het zoekgemak hebben we die gekoppeld aan onze diensten. Klik op het portfolio-menu om de voorbeelden te bekijken. Of bekijk onze diensten hieronder.

Diagnose & Advies

Voordat partijen om tafel kunnen gaan om te zoeken naar een oplossing voor een conflictsituatie, is een goede diagnose onmisbaar. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is een stap die in de praktijk vaak wordt overgeslagen. Vaak zijn de betrokkenen het overzicht kwijt, zeker als een conflict al jaren speelt. Het (samen) maken van een conflictdiagnose is een eerste stap om met de verschillende partijen bij elkaar te komen. Op basis daarvan kunnen partijen afspraken maken over een effectief vervolgtraject, bijvoorbeeld het inzetten van een onderhandeling, arbitrage of voorleggen van het geschil aan een rechter. Lees meer

Leren & Ontwikkelen

Public Mediation is een relatief nieuw vakgebied in Nederland en er is veel vraag naar cursussen en ontwikkeltrajecten. Centraal staan complexe samenwerkingsprojecten en situaties van controverse en conflict. Deelnemers leren om daar op een andere manier mee om te gaan dan zij gewend zijn. Zij krijgen een repertoire en een taal aangereikt om effectiever toegerust te zijn op deze situaties. Daarbij maken we veel gebruik van simulaties zodat ook van het eigen gedrag geleerd kan worden. Lees meer

Begeleiden & Bemiddelen

PM combineert inzichten uit interactieve beleidsvorming, beleidsonderzoek, systeemanalyse, psychologie, communicatie en mediation. De ervaringen van deze vakgebieden zijn vertaald naar een hanteerbare aanpak voor het omgaan met conflicten en controverses. Wij begeleiden overheden, bedrijven, instellingen en het publiek om overeenstemming te bereiken over het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van deze processen kunnen de vorm aannemen van beleidsplannen, regelgeving, convenanten, ontwerp-adviezen, etc. Lees meer

Evalueren & Reflecteren

Conflicten met meerdere partijen zitten vaak ingewikkeld in elkaar en het is lastig om overzicht te krijgen. Het is de dynamiek van de interactie die bepalend is voor hoe een conflict escaleert. Dat betekent dat je de situatie pas echt goed kunt begrijpen als je de verschillende handelingen en gebeurtenissen in relatie tot elkaar kunt zien.

Wij hebben methodes ontwikkeld die processen van (zelf)evaluatie en reflectie ondersteunen.  Partijen die in een lastige situatie terecht zijn gekomen worden door ons begeleid om het conflict in de volle omvang te zien en hun handelen daarin te begrijpen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de kritieke momenten die in een conflict hebben gespeeld. Deze momenten beschrijven de dynamiek van een conflict. Meestal worden deze momenten door de verschillende betrokkenen anders beleefd. Dit is vaak een eerste aanzet om meer begrip te krijgen voor de positie en acties van de anderen. Lees meer