Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van al hun inwoners die dat nodig hebben. Zo ook de verantwoordelijkheid voor het aanbod van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen in de regio. De gemeenteraad van Haarlem heeft in het Beleidskader ‘Opvang, wonen en herstel’ (2016) vastgesteld dat naast reguliere maatschappelijke opvang ook behoefte is aan een Domus+ voor een groep dak- en thuislozen met triple-problematiek. In het Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 is dan ook het realiseren van een Domus+ als actiepunt opgenomen.

Aanleiding: protesten uit de buurt

Eind 2018 heeft de gemeente Haarlem een boerderij met grond aangekocht ten behoeve van een Domus+. Dit is niet algemeen bekend gemaakt; het college wilde bewonersparticipatie organiseren ná verwerving van de locatie. Ook had de raad in deze fase nog geen akkoord gegeven op de eisen aan een Domus+, of op de manier van samenwerking met belanghebbenden. Via een openbare agenda van de Commissie Ontwikkeling zijn inwoners toch op de hoogte geraakt van de aankoop van het pand, wat heeft geleid tot flinke protesten. De gemeenteraad heeft daarop het college verzocht opnieuw locaties voor een Domus+ en een Skaeve Huse te onderzoeken. 

Wijkgesprekken in Covid-tijd

Er zijn 4 potentiële locaties aangewezen, verdeeld over 4 wijken. De gemeente wil in gesprek met belanghebbenden uit de betreffende wijken over de vraag welke aspecten relevant zijn voor de raad om mee te nemen in de uiteindelijke locatiekeuze. Bewoners kunnen aangeven welke maatschappelijke, economische, sociale, of fysieke kenmerken van hun wijk in hun ogen daarbij belangrijk zijn. Er zijn in totaal 2 locaties nodig (één voor een Domus+ en één voor een Skaeve Huse). 

Aan Public Mediation is gevraagd om te adviseren over de aanpak van de gesprekken en om deze te begeleiden. Daar kwam een extra uitdaging bij: door de Covid-maatregelen was het niet toegestaan om met grote groepen bijeen te komen. We hebben ervoor gekozen om een combinatie te zoeken van fysieke gesprekken op een veilige lokatie en de on-line uitzending daarvan.

Naar het overzicht