In opdracht van het ministerie van BzK werken we mee aan de Green Deal: “Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten”. Deze Green Deal is erop gericht om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen over het verbeteren van participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Het vertrekpunt is dat participatie helpt om:

  • Vroegtijdig kennis en belangen uit te wisselen tussen burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen;
  • Meer draagvlak te creëren voor duurzame energieprojecten;
  • De doorlooptijd van planvorming, ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten te verkorten.

 

Aanleiding: “Het schiet niet op..”

De realisatie van duurzame energieprojecten verloopt langzamer dan we zouden willen. Dit komt onder andere door weerstand tegen de verwachte effecten van deze projecten. Bijvoorbeeld daling van huizenprijzen door een nabijgelegen zonnepark, overlast van slagschaduw of het geluid van windmolens, of de veiligheids-, milieu- of gezondheidsrisico’s van biomassa- of geothermiecentrales. Dit (te) langzame verloop is problematisch in het licht van de klimaatdoelstellingen.

Verwachting: participatie leidt tot acceptatie

Beleidsmakers en ontwikkelaars verwachten dat de maatschappelijke weerstand afneemt als partijen op de juiste wijze participeren bij een duurzaam energieproject. Als zij tijdig zijn gehoord, hun input hebben kunnen geven in het proces, en/of in het project rekening is gehouden met de door hen ervaren gevolgen, zullen zij minder weerstand bieden en de komst van het project makkelijker accepteren. Zo is de gedachte. Maar wat is dan ‘de juiste wijze’? Wat is goede participatie bij duurzame energieprojecten? En leidt dat tot acceptatie?

Het onderzoek: participatieopties

Ons onderzoek vertrekt vanuit de vraag welke opties projectleiders hebben om relevante partijen te laten participeren. We kijken bij verschillende duurzame energieprojecten om te leren hoe de participatie is vormgegeven en wat het oplevert. Hoe hebben zij de diagnose gedaan? Vragen de verschillende technologieën om een andere benadering? We leggen dat vast in een rapportage waarin we ook onze eigen ideeën over participatie meenemen. Dat biedt ontwikkelaars een handreiking voor het bepalen van de invulling van hun (proces)participatiestrategie. Op die manier helpen we straks projectteams van duurzame energieprojecten om betere besluiten te nemen die geaccepteerd zijn door de omgeving en daardoor sneller worden gerealiseerd.

 

Naar het overzicht