In samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Pakhuis de Zwijger heeft het Public Mediation Programme, de voorloper van PM, de ‘Kliniek Publiek’ ontwikkeld. Kliniek Publiek staat voor een dialoog tussen burgers, ondernemers en overheden waarbij improvisatie, onderhandelen en bemiddelen centraal staan.

De methode

Dagelijks zijn we met elkaar in de weer in de stad. Burgers, ondernemers, initiatiefnemers en de overheid bemoeien zich met de inrichting van een speeltuin, de vestiging van een hotel of de herinrichting van een wijk. Dit contact verloopt niet altijd even soepel en niet zelden gaan deze gesprekken gepaard met conflicten. Vaak spelen veel verschillende belangen een rol en zijn er veel verschillende stakeholders betrokken. Voor bestuurders, ambtenaren maar ook andere partijen in dergelijke conflictsituaties is het vaak niet makkelijk om het overzicht te bewaren. Onderhandelingssituaties en conflicten in het publieke domein kunnen daardoor soms helemaal vastlopen. Het publieke karakter maakt het vaak niet makkelijker.

De Kliniek Publiek bood een podium om vastgelopen vraagstukken in de stad te bespreken en gaf nieuwe manieren voor het kijken naar problemen en conflicten. De ‘Kliniek Publiek’ is afgeleid van de ‘Conflict Clinic’. Deze methode, ontwikkeld door het Harvard Programme for Negotiation, is door het Public Mediation Programme bewerkt en doorontwikkeld voor de Nederlandse praktijk. In de Kliniek Publiek werden in een besloten setting de belangrijkste stakeholders bij elkaar gebracht. Het doel was niet zozeer de conflicten op te lossen of een kant-en-klare oplossing aan te reiken, maar om stakeholders samen te brengen en hen te helpen het web van standpunten, meningen en verwijten te ontrafelen. Er werd een gezonde basis gecreëerd om oplossingen met elkaar te bedenken.

Van herinrichting van een straat tot conflict om een schoolgebouw

Er zijn uiteenlopende casussen besproken tijdens de Kliniek Publiek sessies. Een daarvan betrof de ruimtelijke inrichting van een relatief nieuw ontwikkeld gebied in de stad: de Carolina MacGillavrylaan in Watergraafsmeer. Bewoners, ambtenaren van stadsdeel Amsterdam Oost en ambtenaren van de centrale stad namen deel aan de sessie. Voor de Carolina MacGillavrylaan lagen op dat moment opgaven voor vergroening en leefbaarheid, spelen en verkeersveiligheid. Een van de opgedane inzichten in de Kliniek Publiek is dat er tijdens het proces meerdere malen kennis verloren ging waardoor dezelfde opties opnieuw werden voorgesteld. Aan de hand van nieuwe inzichten is er besproken hoe er naar een integrale oplossing gewerkt kan worden in de toekomst. Een andere casus die besproken is tijdens een Kliniek Publiek is MidWest, het gebouw waar PM in gehuisvest is. Tijdens de Kliniek Publiek hebben de initiatiefnemers van MidWest met ambtenaren van stadsdeel West en de centrale stad de moeizame ontwikkeling van deze creatieve verzamelplek en wijkonderneming onder de loep genomen.

 

Naar het overzicht