De Geïntegreerde Werkwijze: verhalen uit de praktijk

Hoe werkt de Geïntegreerde Werkwijze Positief Perspectief in de praktijk? Op de eerste dag van de avondklok in Amsterdam kreeg Jongerenwerker Mohamed Ajuau al vroeg bericht dat jongeren op sociale media opriepen om te gaan rellen in Nieuw-West. Direct kwam hij in actie en schakelde hij met zijn partners in de wijk om te vragen of de signalen ook bij hen bekend waren. Met een aantal partners gingen ze de straat op om met jongeren in gesprek te gaan en organiseerden ze activiteiten om de jongens van de straat te halen en nog eens te zeggen dat ze moesten uitkijken. De samenwerking zorgde ervoor dat ze elkaar snel wisten te vinden, dat ze met elkaar konden schakelen en dat ze uit één mond konden spreken. Korte lijnen en snel schakelen tussen sociale partners in de wijk op basis van vertrouwen is een belangrijke uitkomst van de werkwijze in de Wildemanbuurt. Dit is een voorbeeld van een van de twaalf verhalen in dit nieuwe themamagazine over de Geïntegreerde Werkwijze.

Lees HIER het magazine.

Een buurt kun je zien als een ecosysteem. De jongeren zelf, hun familieleden, vrienden, scholen en andere plekken waar ze hun vrije tijd besteden in de buurt maken allemaal deel uit van dat ecosysteem. Jullie als professionals in de buurt ook. Een ecosysteem heeft een balans. Een kleine verandering kan tot een kettingreactie leiden met onverwachte resultaten. Denk maar aan de introductie van een nieuwe roofdierensoort in een natuurgebied. Dit verandert een hele voedselketen en kan invloed hebben op de locaties waar dieren komen in een gebied. Voor de geïntegreerde werkwijze kun je deze metafoor van een ecosysteem in gedachten houden. Het helpt je een stapje terug te doen en samen te onderzoeken hoe het ecosysteem van de buurt en specifiek van de leefwereld van de jongeren in elkaar zit. Wat zien jullie met elkaar? Hoe maken jullie als partners deel uit van dit ecosysteem van de buurt?

Wat is de Geïntegreerde Werkwijze?

Bij de geïntegreerde werkwijze gaat het om elkaar beter weten te vinden als partners, elkaars expertise erbij te halen en elkaars perspectieven kennen en begrijpen. Daardoor krijg je samen een beeld van een situatie in de buurt of specifiek van een jongere en weet je hoe je die gezamenlijk als partners kan benaderen en begeleiden. De werkwijze, onderdeel van het programma Positief Perspectief, is ontwikkeld voor thematische vraagstukken waar je moeilijk grip op krijgt en complexe buurten die al generaties te maken hebben met hardnekkige problematiek. Het doel is de samenwerking van het netwerk rondom (risico)jongeren, met partners uit de domeinen sociaal, zorg en veiligheid, te versterken, zodat zij eerder en sneller passende hulp en begeleiding krijgen.

Geen blauwdruk

Iedere buurt heeft een eigen ecosysteem, met haar eigen geschiedenis en opgave(n). Daarom hebben ze elk andere accenten en een eigen focus. Als partners in de buurt weten jullie samen het beste wat er speelt en wat er nodig is. De werkwijze geeft geen blauwdruk. Wel zijn er parallellen tussen de buurten. Daarom is de werkwijze gebaseerd op een aantal werkzame elementen en zijn er gereedschappen die je kunt gebruiken.

Lees HIER het magazine.

Naar het overzicht