De rol van de gemeenteraad bij het bestuur van de Veiligheidsregio

Door de COVID-pandemie staan Veiligheidsregio’s en haar besluitvorming meer in de spotlights dan ooit tevoren. Hoe neemt een Veiligheidsregio besluiten, op basis waarvan gebeurt dat, en hoe is de democratische legitimiteit van die besluiten geborgd? Oftewel; wat is eigenlijk de rol van de gemeenteraad bij deze besluitvorming? In het najaar van 2020 hebben wij samen met de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) een lerend onderzoek uitgevoerd naar de rollen van de gemeenteraad van Haarlemmermeer bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).


Zowel de raadsleden van Haarlemmermeer als de Veiligheidsregio Kennemerland wil graag de onderlinge betrokkenheid vergroten. Wij hebben met de gemeenteraadsleden besproken hoe zij hun rol zien t.a.v. besluitvorming van de VRK en in een fictieve setting geëxperimenteerd met verschillende manieren om die rol in te vullen. Op basis van onze bevindingen hebben we een inspiratiedocument geschreven voor raadsleden om een nieuwe impuls te geven aan de invulling van hun rol en oefenmateriaal ontwikkeld om hiermee te experimenteren. Om raadsleden ook handvatten mee te geven om de leerpunten toe te passen in de praktijk, hebben we samen met de RKC een lijst reflectieve vragen opgesteld.

Lees verder (6min)

Naar het overzicht