Het Avicenna College in Rotterdam is een islamitische school voor voortgezet onderwijs. De school bevindt zich in een krachtenveld dat haar vatbaar maakt voor spanningen. De school heeft te maken met de beladen geschiedenis van het Ibn Ghaldoun en de context van een samenleving die niet per se goedwillend staat ten opzichte van islamitisch onderwijs.

PM voerde samen met de Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek uit bij het Avicenna College naar het veerkrachtig omgaan met spanningen en conflict. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam en het schoolbestuur. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een pragmatisch handelingsrepertoire voor de docenten, het management en de direct betrokkenen buiten de school om om te gaan met dilemma’s en spanningen in en rondom de school. Het onderzoek is gepresenteerd en wordt nu in de praktijk doorontwikkeld.

Een veerkrachtig Avicenna College

Het onderzoek […] zoomt in op de dagelijkse dilemma’s waarmee deze islamitische school te maken heeft. Zo worstelt het Avicenna net als veel andere scholen met een religieuze signatuur met het wel of niet toestaan en aanmoedigen van ­diversiteit, bijvoorbeeld op het gebied van geloof of in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen.
– Gerrit-Jan KleinJan voor Trouw, 5 december 2018

Het Avicenna College navigeert zich in een omgeving vol spanningen en probeert vorm te geven aan onderwijs waarin de Nederlandse onderwijswetgeving, algemene westerse waarden en de interpretatie van religieus islamitisch onderwijs samen kunnen gaan. Ondertussen wordt er constant verantwoording gevraagd vanuit politiek, media en de samenleving. Interne en externe actoren met min of meer botsende waarden kunnen de ontwikkeling van de school sterk beïnvloeden. Het kunnen (blijven) bestaan binnen dit krachtenveld van actoren en potentieel conflicterende waarden vergt bewustzijn van de meervoudige identiteit, veerkrachtig kunnen handelen en kunnen omgaan met conflicten.

Het onderzoek laat zien dat de praktijk en de context van het vormgeven van islamitisch onderwijs niet alleen controverses oproept maar dat de context van de dagelijkse praktijk van de school juist gelegenheid biedt om pragmatisch vorm te geven aan potentieel controversiële vraagstukken zoals het gebruik van muziek in de les of man/vrouw verhoudingen.

Lees hier het onderzoeksrapport ‘Veerkrachtig Avicenna College’

Lees ook: ‘Ondanks een roerige geschiedenis is het islamitische Avicenna College een voorbeeldschool’, gepubliceerd door Trouw op 5 december 2018.

 

Naar het overzicht