Public Mediation (PM) ondersteunt overheden en stakeholders om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen aan vertrouwen door mediation-processen te ontwerpen die gericht zijn op de perspectieven en behoeften van partijen. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen voor controverses en conflicten in het publieke domein.

Historie van PM

21-11-2014
Public Mediation Programme

Het Public Mediation Programme (PMP) is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Politicologie) van de Universiteit van Amsterdam onder de vleugels van Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar. Samen met David Laws en Martien Kuitenbrouwer heeft hij een programma opgezet, gericht op public mediation, waarin onderzoek en praktijk verweven zijn.

PMP ontwikkelt de praktijk en het vakgebied van public mediation in Nederland door:

  • conflicten in het publieke domein dieper te doorgronden
  • trainingen te geven aan ambtenaren, bedrijven en vakgenoten
  • praktische ondersteuning in conflictsituaties te bieden

PMP heeft een kleine, toegewijde staf en werkt samen met een groot en divers netwerk van beroepsbeoefenaren, onderzoekers en beleidsmakers in Europa en de VS.

01-01-2018
Public Mediation

Oprichting van Public Mediation (PM) door Martien Kuitenbrouwer en Marc Rijnveld. Samen met Nadine Lodder helpen wij overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vragen. We gaan daarbij conflicten niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. We bouwen vertrouwen op door nieuwsgierig te zijn naar alle perspectieven op een vraagstuk en door onze pragmatische werkwijze.

15-01-2018
Een eigen werkplek in MidWest

Een onderneming heeft een fysieke plek nodig om elkaar te ontmoeten. We vonden al snel een werkplek in Amsterdam die een past bij PM. Een plek die laat zien dat vanuit een conflict heel mooie oplossingen kunnen ontstaan. We huren een ruimte bij de Coöperatie MidWest op de Cabralstraat nr 1. Het is een wijkonderneming en een buurt-ontwikkelingsbedrijf. Een ‘gewone’ risicodragende onderneming die een maatschappelijke prestatie levert in de wijk. Het rendement van de wijkonderneming, financieel als sociaal, de zogenaamde ‘return on social investment’ gaat terug naar de wijk.

01-02-2018
Uitbreiding

Hester de Gooijer versterkt het team van PM. Zij werkt al een aantal jaren voor het Public Mediation Programme van de UvA. Ondertussen blijft zij ook verbonden aan de Universiteit waar zij onderwijs verzorgt en onderzoek doet naar het omgaan met maatschappelijke conflicten.

01-10-2018
Nienke van Schie

In oktober komt Nienke van Schie bij PM. Zij brengt haar kennis mee over het betrekken van verschillende waarden en feiten in afweging en besluitvorming.

De Mensen

PM wordt gedragen door een klein team met met een brede ervaring in het openbaar bestuur en onderzoek. Onze kracht is dat wij snel een diagnose kunnen stellen en verschillende methoden in ons repertoire hebben om met conflict en controverse om te gaan.


Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer - fotograaf: Gilles Cohen

Martien is één van de initiatiefnemers van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft bijna vijftien jaar in openbaar bestuur gewerkt. Voordat zij mede het Public Mediation Programme oprichtte was ze acht jaar lang de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. Tijdens die jaren werkte zij samen met David Laws, wat zorgde voor een nauw verband tussen de praktijk en onderzoek aan de universiteit. Dit bood de mogelijkheid om het onderwijs over publieke disputen en de huidige overheidspraktijk te verbeteren. Ze is ook lid van verschillende adviesraden en commissies. Martien Kuitenbrouwer is afgestudeerd in Geschiedenis van Internationale Betrekkingen aan de UvA en in Sociaal Economisch Beleid aan de London School of Economics and Political Science.


Marc Rijnveld

Marc Rijnveld - fotograaf: Gilles Cohen

Marc heeft ruim 20 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke domein. Hij werkt als beleidsmediator aan vraagstukken die maatschappelijke controverse oproepen en begeleidt partijen naar aanvaardbare oplossingen. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, kennisinstelling TNO en het bedrijfsleven. Hij was vanuit de praktijk sinds 2014 als associé verbonden aan het Public Mediation Programme van de UvA. Vanuit die rol draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied.


Hester de Gooijer

Hester de Gooijer - fotograaf: Gilles CohenHester is junior adviseur bij PM. Naast haar werk bij PM is Hester junior onderzoeker bij PMP, geeft zij les als junior docent bij de bachelor Politicologie en coördineert zij het master vak Transnational Politics aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan met het geven van colleges bij het vak Conflict, Negotiation and Governance, dat onderdeel is van de minor Conflict Studies. Hester heeft een master Conflict Resolution and Governance behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar scriptie over het gebruik van Public Mediation in Italië en Zweden, aangevuld met input van beoefenaars uit Nederland, Duitsland en Finland. Het tweede deel van haar scriptie richtte zich op de vraag hoe beoefenaars van mediation in Italië en Zweden mediation theorie, een theorie die grotendeels afkomstig is uit de Verenigde Staten en Canada, vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Hester heeft een achtergrond in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Tijdens haar studie werkte zij ook voor de ING Bank als back-office specialist op de afdeling hypotheken en deed zij ervaring op in complexe financiële systemen.


Nadine Lodder

Nadine Lodder - fotograaf: Gilles CohenNadine is junior adviseur bij PM. Zij is bij PM gestart na haar opleiding. Tijdens haar studie heeft zij drie jaar ervaring opgedaan als onderzoeksassistent bij het Public Mediation Programme. Nadine heeft een master Conflict Resolution and Governance (cum laude) en een master International Relations behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar masterscripties over multi-sector betrokkenheid bij het oprichten van een private water governance standard en over de ervaringen van de Colombiaanse gemeenschap in London, als deel van de Colombiaanse diaspora, met betrekking tot het vredesproces tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Nadine heeft een achtergrond in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Zij is geïnteresseerd in vraagstukken rondom energie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


David Laws

David Laws - fotograaf: Gilles Cohen Dr David Laws is the Programme Director of the Master’s programme in Conflict Resolution and Governance. He is a senior lecturer in the Department of Political Science at the University of Amsterdam. His research focuses on the relationship between negotiation and conflict resolution, public administration, and democratic governance. Before coming to Amsterdam, he worked at the Department of Urban Studies and Planning and the Sloan School of Management at MIT and with the Program on Negotiation at Harvard Law School. He has worked as a consultant for the New York Stock Exchange, the U.S. Environmental Protection Agency, the U.S. Air National Guard, the Wisconsin Department of Natural Resources, and the Dutch Ministry of VROM.


Nienke van Schie

Nienke is adviseur bij PM. Eerder was zij werkzaam als consultant en in de wetenschap, waar zij zich richtte op governance processen in waterbeleid en complexe systemen. Nienke heeft een multidisciplinaire achtergrond in Archeologie (2004), Milieumanagement (2005) en Bestuurskunde (PhD, 2010). Zij deed actie-onderzoek naar interactieve plan- en besluitvorming en schreef hierover diverse artikelen en een proefschrift. In haar proefschrift onderzocht en ontwikkelde zij een benadering om verschillende waarden en feiten van betrokkenen gelijkwaardig te betrekken in afweging en besluitvorming. Nienke is geïnteresseerd in de rol van experts in complexe en interactieve processen, en de verbinding van verschillende soorten kennis in methodieken voor afweging en besluitvorming.