David Josso over zijn ervaring als stagiair

Afgelopen maanden heb ik onderzoeksstage gelopen bij Public Mediation. Ik heb meegelopen met Marc Rijnveld tijdens de eerste bijeenkomsten van de joint fact finding rondom spoortrillingen. Ik
hield me specifiek bezig met de omwonenden van het spoor, zowel met hen die betrokken waren bij
de joint fact finding als met hen die dat niet waren. Mijn voornaamste bezigheid was het
interviewen van omwonenden om een idee te krijgen van de manier waarop zij de
spoorproblematiek en de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezette joint fact
finding
ervaarden. Ik deed voor mijn scriptie onderzoek naar het belang van burgerrepresentatie bij joint fact finding. Specifiek onderzocht ik wat de consequenties waren voor de legitimiteit van de joint fact finding naar spoortrillingen kijkend naar de problemen in de representatie van omwonenden.

Bevindingen van het onderzoek

Waar ik tijdens mijn onderzoek achter ben gekomen is dat zowel de communicatie tussen de
verschillende groepen omwonenden als tussen de overheid en de omwonenden zodanig was dat
sommige omwonenden niet bewust waren dat andere omwonenden hen representeerden in de
joint fact finding, dat er mensen waren die zich niet wilde laten vertegenwoordigen door de mensen
aan tafel, en dat de mensen aan tafel ook niet altijd namens iedereen dachten te konden spreken. Ik
blijf over met de vraag of er een assisterende rol in de communicatie en organisatie is weggelegd
voor de overheid, en eventueel Public Mediation.

Het was voor mij een spannende en vooral leerzame ervaring. In het hoofd lijkt het allemaal erg
logisch: Je nodigt alle belanghebbende perspectieven uit aan tafel, vraagt of zij zich bewust zijn van
het doel van joint fact finding, en vervolgens trap je af. Echter door met mensen in gesprek te gaan
blijkt dat het niet zo simpel in elkaar steekt en dat er allerlei zaken spelen die de bij ieder persoon
zorgen voor een andere ervaring.

De joint fact finding rondom spoortrillingen is een voorbeeld van een poging om door middel van
beleidsbemiddeling een complex probleem op een schappelijke manier samen met betrokken
partijen aan te pakken. Joint fact finding vraagt een intensieve manier van communicatie met
betrokken partijen om tot een gedragen proces te komen. Als niemand in gesprek gaat met de
omwonenden, wordt niemand zich bewust van de interne problemen waar deze groep, voor zover
het als één groep gezien kan worden, mee kampt. Problemen die op de lange termijn schadelijk
kunnen zijn voor de draagbaarheid van het proces.

Ik ben Public Mediation heel erg dankbaar dat ze mij de kans hebben geboden een keer mee te
kijken in de praktijk. Hierdoor ben ik me ervan bewust geworden dat beleidsbemiddeling meer is dan
het gezamenlijk op zoek gaan naar passende en creatieve oplossingen. Ik wens Marc Rijnveld en
Public Mediation heel veel succes bij de lopende en toekomstige projecten.

David

David Josso