Bij de transformatie van het havengebied naar woongebied KNSM-eiland is destijds vastgesteld dat het open IJ een groen functie heeft voor de bewoners. Blauw is groen. De functies van water en land in het Oostelijk Havengebied zijn verder vastgelegd in het Bestemmingsplan en de Watervisie Amsterdam. Toch leidt de invulling van de functies van water en land tot discussies, spanningen en conflicten in de praktijk.

Toen het Havenbedrijf Amsterdam een aanvraag deed voor de constructie van steigers voor grote binnenvaartschepen aan de Surinamekade, en de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost vergunning verleende hiervoor, ontstond er een disbalans in het (toekomstige) gebruik van de functies. Een groot aantal bewoners maakte bezwaar tegen de verleende vergunning. Er ontstond een conflict tussen bewoners, de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf. De partijen besloten om gezamenlijk en in consensus te zoeken naar een constructieve oplossing voor het ontstane probleem. Wij hebben het proces begeleid. Onderdeel van het traject was een verkenning van de belangen van de drie partijen. Dit maakte het mogelijk om de situatie in een breder perspectief te plaatsen, de taart die verdeeld moest worden als het ware te vergroten, en om alternatieven te bedenken. Hierin lag dan ook de uiteindelijke oplossing die recht deed aan de belangen van de bewoners, het stadsdeel en het Havenbedrijf.

 

 Naar het overzicht