Volksgezondheidsvraagstukken zijn complex en veelomvattend. De vraagstukken en oplossingen daarvoor raken aan meerdere maatschappelijke sectoren (ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, onderwijs, welzijn, werkgelegenheid). Daarnaast is er een spanning tussen beleidsontwikkeling door professionals en ambtenaren en beleidskeuzen door politici. Dit betekent dat de publieke gezondheidszorg zich bevindt in een maatschappelijk-politiek krachtenveld.

Strategie, beleid en het eigen handelen

PM verzorgt sinds 2014 de module Strategie en beleid in de vervolgopleiding Arts Maatschappij en Gezondheid 2e fase, door opleidingsinstituut NSPOH. Centraal staan verschillende wetenschappelijke beleidsconcepten en hun bruikbaarheid voor de werkpraktijk van artsen in de publieke gezondheidszorg. Door het uitvoeren van simulaties ervaren de deelnemers dat er een spanning is tussen de eigen professionele doelen en die van anderen in het netwerk. Bewustwording van deze interafhankelijkheid helpt bij het bepalen van strategieën voor de verwezenlijking van eigen doelen (en die van anderen).

 

Naar het overzicht