Reflectie-in-actie: de reconstructie-clinic als methode om inzicht te krijgen en om bestaande interactie-patronen de doorbreken en hernieuwen.

Martien Kuitenbrouwer (Universiteit van Amsterdam & Public Mediation) schreef samen met John Forester (Cornell) en David Laws (Universiteit van Amsterdam) een artikel over de reconstructie-clinic wat in mei 2019 gepubliceerd is in het academisch tijdschrift Policy Studies.  De reconstructie-clinic is ontworpen en verder ontwikkeld voor het Public Mediation Programme van de Uva en wordt veel ingezet door Public Medation.

In het artikel wordt beschreven hoe de reconstructie-clinic kan helpen om partijen die met elkaar in conflict over ingewikkelde publieke vraagstukken zoals gebiedsontwikkeling of het lokaal vormgeven van de energietransitie baat kunnen hebben bij een vorm van gezamenlijke reflectie op gebeurtenissen uit het verleden. Terwijl, zeker in het publieke domein, vooruitkijken en resultaatgericht werken bijna heilig is, kan het onvoldoende inzicht hebben in verschillende perspectieven op gebeurtenissen uit het verleden en het effect wat dat effect op het handelen in het heden en de toekomst ervoor zorgen dat een vraagstuk escaleert. Gezamenlijk de geschiedenis ‘reconstrueren’ gaat dan niet zozeer over ‘waarheidsvinding’ maar om beter te begrijpen en vervolgens voorspellen hoe partijen reageren zoals ze doen. In de reconstructie-clinic gaat het dan ook niet alleen om terugkijken, maar om inzicht te krijgen in (escalerende) interactie- patronen, om deze vervolgens te kunnen doorbreken en andere patronen daarvoor in de plaats te stellen.

Bekijk en download het artikel hier: Kuitenbrouwer, Forester & Laws: Enacting reflective and deliberative practices in action research

Naar het overzicht