Met een RAAK-subsidie zijn de lectoraten Management van Cultuurverandering en Culturele en Sociale Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Public Mediation Programme, de voorloper van PM, gestart met een onderzoek naar het handelingsrepertoire van participatieprofessionals in relatie tot bewonersinitiatieven in Amsterdam.

Ondersteuning participatieprofessionals

De ondersteuning van het werk van participatieprofessionals in wijken, zoals opbouwwerkers en jeugdwerkers, staat centraal in dit project. Door de verschuiving van publieke taken van de overheid naar burgers hebben participatieprofessionals dagelijks met dilemma’s te maken, bijvoorbeeld over de legitimiteit van hun werk. In het onderzoek wordt zowel de bestaande praktijk bestudeerd als ook een (nieuw) handelingsrepertoire- in samenspraak met professionals en bewonersverbanden- ontworpen. Het handelingsrepertoire wordt vraaggestuurd ingezet en behandelt onder meer situationeel leiderschap, mediation, inclusie, empowerment en collaborative learning.

In het leertraject ligt de focus op de samenwerking van de wijken Oost, Zuidoost en Nieuw-West met bewonersverbanden. De bewonersverbanden die participeren in het onderzoek zijn de Volksbond winkel/koffiehuis, de Lucas Community, Pek-O-Bello, Buurtbizz Zuidoost en Amsterdam Steunpunt Wonen.

Een nieuw handelingsrepertoire voor conflictbemiddeling

PMP heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het onderzoek doormiddel van haar onderzoeksmethode waarin narrative interviewing en het creëren van verhaallijnen centraal staan. Daarnaast focussen wij in dit collaboratief onderzoek op het ontwikkelen van een nieuw handelingsrepertoire met betrekking tot conflictbemiddeling. Wij doen dit in samenwerking met de participatieprofessionals zelf. Onderwerpen die aan bod komen zijn collaborative learning, omgaan met conflictsituaties en situationeel handelen.

In de dagelijkse praktijk voeren bewonersverbanden voortdurend ingewikkelde gesprekken met diverse partijen over onder andere opdrachten, subsidies en het gebruik van publieke ruimte. Lang niet altijd gaan deze gesprekken zoals verwacht. Als onderdeel van het nieuwe handelingsrepertoire hebben wij een workshop over samenwerking en onderhandelen in en met bewonersverbanden georganiseerd op 6 juli 2017 voor het lectoraatscongres van de HvA. Ter voorbereiding is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij de Volksbond en Buurtbizz. In de workshop is een ingewikkeld gesprek gesimuleerd tussen diverse partijen. Aan de hand van de simulatie zijn verschillende valkuilen voor het voeren van zo’n gesprek besproken en enkele vaardigheden aangereikt. In de discussie is vervolgens de waarde van conflict besproken. De praktijk van onderhandelen gaat immers over het begrijpen van onvoorziene gevolgen van conflict en de manieren waarop het tot creatieve oplossingen en zienswijzen kan leiden.

 

Naar het overzicht