De coalitie Delta Natuurlijk en North Sea Ports hebben de handen ineen geslagen om te verkennen of het mogelijk is om de natuurkwaliteit van de Westerschelde te verbeteren en tegelijk het nautisch toegankelijke terrein in de haven te vergroten. Vroeg overleg moet voorkomen dat partijen elkaar treffen bij de rechter. Dat kost geld, energie en vertraagt de ontwikkeling van creatieve plannen. De gezamenlijke aanpak is mede het gevolg van de nieuwe koers die het havenbedrijf en de natuur- en milieuorganisaties varen. Samenwerking is één van de speerpunten in de Duurzaamheidsambitie 2030, een in 2016 gesloten pact van Zeeland Seaports, de in Portiz verenigde havenbedrijven, de ZMf en de provincie.

Onderhandeling

De partijen werken op dit moment aan een convenant waarin de afspraken worden vastgelegd. PM begeleidt dit onderhandelingsproces tussen de partijen.

 

Naar het overzicht