Onderwijsadviesbureau Beekveld en Terpstra (B&T) biedt ondersteuning en begeleiding bij uiteenlopende onderdelen in het onderwijsdomein. Vraagstukken binnen het onderwijsdomein worden steeds ingewikkelder en er zijn steeds meer verschillende spelers in het veld. Bijvoorbeeld over het vraagstuk van thuiszitters. Voor de adviseurs van B&T is het dus van belang dat zij in staat zijn om de verschillende perspectieven die er zijn op een bepaald vraagstuk te overzien en met elkaar in verband te kunnen brengen. Voor de adviseurs is een driedelige training ontworpen over conflicthanteringsvaardigheden voor samenwerkingsverbanden. Onderdeel van de training was een maatwerk simulatie gebaseerd op het vraagstuk van thuiszitters.

Ondersteuning in samenwerkingsprocessen

B&T biedt onder andere ondersteuning en begeleiding bij samenwerkingsprocessen tussen verschillende spelers in het domein, waaronder in complexe vraagstukken rond thema’s als passend onderwijs, demografische krimp, thuiszitters en de planning van onderwijsvoorzieningen. De adviseurs van het onderwijsadviesbureau verkeren vaak in situaties waar samenwerking niet vanzelfsprekend is, of niet vanzelfsprekend goed komt. Het is voor hen van belang om goed toegerust te zijn om met dat soort (conflict)situaties om te kunnen gaan. Het gaat dan niet alleen over de inhoud maar ook over het leren hoe dit soort processen werken, hoe mensen en verhoudingen zich daarin begeven en hoe de adviseurs daarin een nuttige rol op zich kunnen nemen.

“Het gaat niet alleen over, begrijp je inhoudelijk wat er speelt maar juist over, begrijp je hoe dit soort processen van conflictsituatie en onderhandeling werken” – Robbin Haaijer, algemeen directeur B&T

Maatwerk simulatie

Een maatwerk simulatie gebaseerd op het vraagstuk van thuiszitters maakte onderdeel uit van de training. Thuiszitters zijn kinderen die structureel niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten door uiteenlopende redenen. In drie rondes werd een multi-stakeholder conflict rondom dit thema gesimuleerd. Onderwerpen zoals de verschuiving in het denken van posities naar belangen/behoeften en agendasetting voor een complex overleg of onderhandeling zijn aan de hand van de simulatie besproken. Het toepassen van de eigen casuïstiek in het rollenspel werkte voor de adviseurs uitstekend. Deze werkvorm leidt tot verdieping in de problematiek en nieuwe inzichten die in de praktijk gelijk toegepast kunnen worden. De grootste opbrengst van de training voor de adviseurs was de extra taal:

“Het afpellen van de ‘conflict- ui’ is
bijvoorbeeld nu in ons vocabulaire opgenomen. En zelf zie ik dat het mij extra taal geeft om mijn gedrag aan te sturen in situaties van spanning of conflict, zonder dat ik per se iets heel anders doe dan ik al deed. Als je de taal hebt om je gedrag te kunnen vertalen, kun je het gesprek beter aangaan. Het geeft ons een manier om over conflict te communiceren die we eerst niet tot onze beschikking hadden.
”
– Robbin Haaijer, algemeen directeur B&T

 

Naar het overzicht