Voor een geruime tijd lag het schip De Pelikaan in de Houthaven in Amsterdam West. Het schip functioneert als een soort werf, waar kleinere schepen schoongemaakt en gerepareerd worden. De laatste jaren blokkeerde de ligging van het schip de ontwikkelplannen van het Havenbedrijf van Amsterdam. Het moest plaatsmaken. In eerste instantie leidden gesprekken tussen de eigenaar, stadsdeel West en het Havenbedrijf niet tot een bevredigende oplossing voor alle partijen.

Wij hebben gesprekken tussen de partijen begeleid met als doel om de partijen uit de ontstane vastgelopen situatie te helpen en om ze te brengen tot een overeenkomst met meerwaarde voor allen. Aan de hand van individuele gesprekken is er eerst een assessment gemaakt van de situatie. Alle partijen hadden hun eigen interpretatie. Het werd duidelijk dat zij conclusies hadden getrokken op basis van vooronderstellingen die niet bleken te kloppen. Stap voor stap hebben de partijen gedurende het traject inzicht in elkaars belangen gekregen en begrip voor elkaars posities. Uiteindelijk zijn de partijen tot een oplossing gekomen waarbij recht is gedaan aan de belangen van het Havenbedrijf, de eigenaar van het schip en het stadsdeel.

Naar het overzicht