‘Context Mapping’ brengt buurtervaring in de Amsterdamse windzoekgebieden in kaart

De afgelopen maanden heeft Perception Design Studio in samenwerking met Public Mediation onderzoek gedaan naar buurtervaring in de windzoekgebieden van Amsterdam. Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van Julien Thomas en in opdracht van gemeente Amsterdam, maakt op lokaal niveau zorgen en wensen van bewoners inzichtelijk. Het is daarmee een sleutel in het leggen van verbanden tussen de ruimtelijke beleving van een zoekgebied en de wensen en prioriteiten van bewoners over hun omgeving: in het nu, en bij de komst van eventuele windmolens.

De ‘Context Mapping’ methode als burgerparticipatie

‘Context Mapping’ is een vorm van etnografisch onderzoek waarbij deelnemers uit verschillende doelgroepen gevraagd worden om ‘visuele objecten’ (zoals kaarten en foto’s) te bewerken, samen te stellen of te beschrijven. Deze opdrachten zijn gebundeld in een werkboek die de deelnemers gezamenlijk invullen tijdens een daarvoor ingerichte workshop. Op deze manier brengen deelnemers hun ervaringen (context) letterlijk in kaart (map). Voor het Context Mapping onderzoek in Amsterdam zijn, verdeeld over 7 zoekgebieden en 19 workshopsessies, 259 boekjes ingevuld.

Deelnemers werden onder andere gevraagd om stickers te plakken op de voor hun meest belangrijke plekken in de buurt (zie onderstaande ‘heatmap’), en om hun buurt te beoordelen door punten toe te delen aan 12 gegeven stellingen (zie de ‘taartdiagrammen’ met de 12 stellingen en bijbehorende gemiddelde beoordeling per zoekgebied).

Context Mapping Amsterdam

Het in kaart brengen van buurtervaring

De verschillende kaarten en infographics die zijn voortgekomen uit dit onderzoek, zoals bovenstaande, helpen om een beeld te schetsen van wat er leeft op buurtniveau. Dat is niet alleen ‘leuke’ of ‘interessante’ informatie, maar juist een essentieel onderdeel van het gesprek over de Amsterdamse energietransitie. De ervaringen van bewoners bepalen mede hoe zij over windmolens in hun buurt denken. Deze onderliggende waarden zijn niet altijd onderdeel van het gesprek over windmolens, maar beïnvloeden dus wel hoe het gesprek gevoerd wordt. Daar hoort het besef bij dat je ruimtelijke veranderingen niet zomaar kunt intekenen op geografische kaarten: er wordt natuurlijk ook gewoon geleefd in deze gebieden.

Een van de opvallende resultaten van het Context Mapping onderzoek was dat er door de deelnemers veel waarde werd toebedeeld aan sociale factoren naast gezondheid en natuur. Bijvoorbeeld of de wijk wel geschikt blijft voor mensen met lage inkomens of voor het opvoeden van kinderen wanneer er windmolens in geplaats worden. Daarnaast komen ook sociale cohesie, ruimte voor recreatie en het betrekken van alle lagen van de samenleving vaak naar voren. Het gesprek over windmolens roept daarmee onderliggende sociale dynamieken op, zoals gedachten over de relatie tussen identiteit en landschap in Noord, IJmeer en Diemerscheg, en over diversiteit in Zuidoost en Nieuw-West (Havengebied Zuid, zie afbeelding hieronder). Inzicht in deze onderliggende dynamiek kan de overheid helpen om ook de gedachten en wensen over sociale factoren mee te nemen in het proces over het plaatsen van windmolens in de stad.

Het delen van de opbrengsten van inspraak

Het gehele rapport wordt naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd en gedeeld met de Amsterdamse gemeenteraad. Aangezien de resultaten uit het Context Mapping onderzoek dienen als ondersteunend materiaal voor verdere participatie- en besluitvormingsprocessen, zijn er al gedurende het onderzoek voorlopige resultaten gedeeld met lokale klankbordgroepen die zich bezighouden met windmolens in Amsterdam. Het streven is om het gesprek met de deelnemers in de toekomst voort te zetten.

LIK HIER om een van de lokale werkboeken te bekijken.

Naar het overzicht