In een grote stad als Amsterdam zijn conflicten en botsingen tussen verschillende groepen en tussen burgers en overheid aan de orde van de dag. Op zich is dat niets bijzonders. ‘Beleidsconflicten’ -conflicten over de inzet of uitvoering van publiek beleid- komen echter steeds frequenter voor en worden steeds ingewikkelder. Dat is met name voelbaar voor ambtenaren die direct te maken hebben met bewoners, ondernemers en andere partijen in de wijk. PM heeft een nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam Oost. In de loop der jaren hebben wij meerdere reeksen van trainingen verzorgd voor ambtenaren waarin zij conflicthanteringsvaardigheden opdeden. Daarbij zijn er reconstructie clinics georganiseerd voor een verdere uitwerking en verdieping van het opgedane repertoire. In 2018 start een samenwerking met stadsdeel Oost rondom taaie problemen in de stad, bestaande uit een aantal bijeenkomsten en reconstructie clinics.

Basistraining onderhandelen

In de basistraining onderhandelen is een selecte groep ambtenaren van stadsdeel Oost bekend gemaakt met public mediation. Aan de hand van verschillende simulaties hebben de deelnemers geleerd over de zeven elementen van effectief onderhandelen van de Harvard Methode, over de dynamiek tussen partijen en de rol van emoties tijdens een onderhandeling, en tenslotte over het maken van een ontwerp voor een gedragen proces. De opgedane conflicthanteringsvaardigheden kunnen de ambtenaren toepassen in hun dagelijkse praktijk waarbij zij tegen conflicten met of tussen buurtbewoners aanlopen.

Conflicthanteringsvaardigheden voor dynamische werkomgevingen

Voor de gebiedsmanagers en gebiedscoördinatoren van de gemeente Amsterdam is een cyclus van tankstations en werkateliers georganiseerd, naar aanleiding van de uitdagingen die zij in toenemende mate in hun werk tegenkomen. Steeds meer burgers nemen het heft in eigen handen en kiezen voor een actieve rol in het publieke domein. De gemeente wil ruimte geven, maar heeft tegelijkertijd haar eigen belangen als beleidsmaker en volksvertegenwoordiger te verdedigen. In de tankstations is er aandacht besteed aan de rol van de gebiedsmanagers en gebiedscoördinatoren als intermediairs en verbinders tussen en binnen het institutioneel kader van de overheid en de leefwereld van bewoners en anderen. De deelnemers hebben aan de hand van simulaties geleerd over conflictdynamiek, geïntegreerd onderhandelen en constructieve elementen van een conflict. Daarbij hebben zij geleerd over het toewerken naar geïnformeerd improviseren in een traject. In de werkateliers hebben de deelnemers deze vaardigheden toe kunnen passen door te reflecteren op casussen uit hun eigen praktijk.

Toepassen in de praktijk

Voortbouwend op het leertraject rondom beleidsconflicten, participatie en conflicthantering zijn er meerdere reconstructie clinics georganiseerd voor stadsdeel Oost. Er zijn casussen besproken die zich leenden voor het toepassen en verder uitdiepen van het ontwikkelde repertoire in conflicthantering en consensus-bouwen in de praktijk. Uiteenlopende casussen zijn besproken: van het laden en lossen van een supermarkt in de vroege ochtend tot een bewonersinitiatief gericht op het tegengaan van voedselverspilling. In deze sessies werd met ambtenaren van stadsdeel Oost, en in enkele gevallen ook met betrokken buurtbewoners, teruggekeken op vastgelopen situaties. Door op de casus te reflecteren konden zij stappen identificeren die hielpen om uit de ontstane situatie te komen.

Een grootschalige reconstructie die uitgevoerd is in samenwerking met stadsdeel Oost gaat over het ontwikkelen van speelruimte bij de Oostelijke eilanden: Van wie zijn de speelplekken? Lees meer

Naar het overzicht