Public Mediation is een relatief nieuw vakgebied in Nederland en er is veel vraag naar training en ontwikkeltrajecten. Centraal staan complexe samenwerkingsprojecten en situaties van controverse en conflict. Deelnemers leren om daar op een andere manier mee om te gaan dan zij gewend zijn. Zij krijgen een repertoire en een taal aangereikt om effectiever toegerust te zijn op deze situaties. Daarbij maken we veel gebruik van simulaties zodat ook van het eigen gedrag geleerd kan worden.

TRAINING

PM biedt verschillende opleidingsmogelijkheden. Voor beleidsmakers, vertegenwoordigers van burgerorganisaties, bedrijven, NGO’s en andere partijen die willen werken met public mediation kunnen er op verzoek trainingen gegeven worden over public mediation of over onderhandelen. Voor mensen die al ervaring hebben met mediation maar zich hier verder in willen bekwamen zijn er verschillende masterclasses.

Werken met Public Mediation

Voordat je als beleidsmaker, NGO, burgerorganisatie of andere belanghebbende echt van start gaat met public mediation is het van belang om meer te weten over de do’s en dont’s, het juridisch kader, onderhandelingsvaardigheden en specifieke onderdelen van public mediation zoals joint fact finding. Op verzoek kunnen wij in-company trainingen verzorgen waarin we alle belangrijke stappen in het proces langsgaan. In de training komen zaken aan bod als: wanneer is public mediation wel en niet geschikt? Welke rol past de overheid? Wat is de juridische context en wat zijn de consequenties voor besluitvorming? Hoe om te gaan met media? Wat is joint fact finding? En hoe te onderhandelen?

Basistraining onderhandelen

Onderhandelen is een belangrijk onderdeel van (public) mediation. Mensen hebben vaak het idee dat onderhandelen betekent dat je iets weggeeft of compromissen sluiten. In deze training leren we de basisvaardigheden van integratief onderhandelen aan, waarbij het uitgangspunt is dat alle partijen er in principe op vooruit gaan door met elkaar afspraken te maken. Deze training kan op verzoek in-house gegeven worden.

Masterclasses

Voor mediators en beleidsmakers die al enige ervaring hebben, maar zich willen bekwamen in het vak van public mediation, bieden we in samenwerking met het Public Mediation Programme masterclasses aan van verschillende praktijkbeoefenaars. De masterclass biedt de mogelijkheid om de finesses van het vak te leren kennen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Praktijkbeoefenaars vertellen over hun ervaringen; over de do’s en don’ts en nemen de deelnemers mee in hun praktijk. Daarnaast biedt de masterclass een platform voor praktijkbeoefenaars, beleidsmakers en academici om elkaar te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. De masterclasses kunnen individueel gevolgd worden.