Een jaar PM

Het bedrijf PM – Public Mediation- bestaat 1 jaar en dat jaar is voorbijgevlogen! Een jaar waarin we samen met heel veel verschillende mensen aan maatschappelijke opgaven hebben gewerkt aan effectievere onderlinge samenwerking en productievere hantering van conflicten en controverses.

We hebben veel geleerd dit jaar, een greep uit de inzichten..

Conflicten worden steeds ‘gewoner’ in het publiek/maatschappelijk domein. In plaats van conflicten proberen te voorkomen, of te vermijden, kunnen conflicten enorm verhelderend werken om scherp te krijgen waar ieders belangen liggen en waar rekening mee gehouden dient te worden. Een conflict kan dus heel waardevol zijn!

Vraagstukken rondom energietransitie zijn bij uitstek vragen waarbij partijen afhankelijk zijn van elkaar om succes te behalen. Deze interafhankelijkheid brengt veel onzekerheid met zich mee. Juist de neiging om ‘snelle’ oplossingen te willen vinden en (te) strak en resultaatgericht te willen sturen levert conflicten op. Een gezamenlijke, adaptieve en lerende aanpak is effectiever.

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsnetwerken rondom taaie maatschappelijke problemen zoals ‘ondermijning’ of ‘thuiszitten’. Deze samenwerkingen werken niet volgens traditionele hiërarchische principes: Eenduidige ‘regie’ of ‘doorzettingsmacht’ is vaak lastig te organiseren: samenwerkingen kunnen dan zelf ook ‘taai’ worden. Samen nieuwe spelregels maken hoe te komen tot samenspel is een effectieve methode om uit een negatieve dynamiek te komen.

Om tot deze inzichten te komen hebben we sessies begeleid, conflicten beslecht, trainingen gegeven, interviews gehouden, onderzoek gedaan. We werkten met uiteenlopende gemeenteambtenaren, bestuurders, ministeries, NGO’s, bewoners, onderzoekers, ondernemers en studenten. We gingen allianties aan met collega-bedrijven en onderzoekers zoals WesselinkvanZijst, P2, Lysias, TIAS, NPBO, AT Osborne en natuurlijk met de Universiteit van Amsterdam, onze vaste samenwerkingspartner.

Samen met de UvA en WesselinkvanZijst organiseerden we de conferentie ‘State of Conflict’ (insert link)-een inmiddels jaarlijks event waar we samen met professionals uit de praktijk en onderzoekers naar de staat van maatschappelijk Nederland kijken door de ‘lens’ van conflicten en controverses. Dit jaar was vooral de klimaattransitie een centraal thema. Ed Nijpels vertelde over de ingewikkeldheid van onderhandelen in dit proces.

We kijken uit naar het komend jaar, om samen met vaste relaties en met nieuwe partners samen te werken aan een effectief repertoire voor samenwerking en conflicthantering in maatschappelijke opgaven. Een jaar om weer (heel) veel te leren..

Martien & Marc